Opći uvjeti poslovanja

Članak 1. OPĆENITO
Ovi opći uvjeti “online” prodaje primjenjuju se na sve ponude, narudžbe i ugovore sklopljene s HORVAT Univerzal d.o.o. (dalje u tekstu: HORVAT Univerzal) i isključuju primjenu bilo kojih drugih Općih uvjeta Kupca ili treće osobe.
Odstupanja od ovih uvjeta su pravno valjana samo ako su ugovorena u pisanom obliku.

Članak 2. CIJENE
Cijene proizvoda izražene su dvojno: u EURIMA i u KUNAMA, uključujući PDV primjenjiv u Hrvatskoj.
Cijene dostave pridodaju se automatski nakon što Kupac odabere način dostave pošiljke.
HORVAT Univerzal zadržava pravo korekcije cijena izraženih u svojem cjeniku.
Jednom kada je Kupoprodajni ugovor sklopljen, cijene se ne mogu jednostrano mijenjati.

Članak 3. KUPOPRODAJNI UGOVOR / POSTUPAK NARUČIVANJA:
Kupac može biti fizička ili pravna osoba. Postupak naručivanja je jednak:
– Prilikom popunjavanja obrasca Narudžbe kupac naznačuje e-mail na koji HORVAT Univerzal automatski šalje Potvrdu narudžbe.
– Prilikom upisivanja podatka o Kupcu, Kupac odabire način dostave.
– Troškovi dostave bit će pridodani ukupnom iznosu Narudžbe.
– Za narudžbe u ukupnom iznosu od 132,72 EUR (1.000,00 KN) i više, ne naplaćuju se troškovi dostave (dostava je besplatna za kupca).
– Nakon podnošenja Narudžbe kupac će automatski putem emaila primiti Potvrdu narudžbe s iznosom u koji je uključen PDV primjenjiv u Hrvatskoj.
– Kupoprodajni ugovor smatra se sklopljenim kada Kupac potvrdi da je primio Potvrdu narudžbe od strane HORVAT Univerzal.
– Kupac može izvršiti plaćanje pouzećem ili bankovnim prijenosom – virmanom (bezgotovinsko plaćanje na žiro račun), i to u Eurima.
– Ukoliko kupac ne izvrši uplatu na žiro račun (virmansko plaćanje), smatra se da je odustao od narudžbe te se sklopljeni Ugovor smatra raskinutim.
– HORVAT Univerzal pridržava pravo kontaktirati Kupca osobno radi provjere određenih informacija u vezi s Narudžbom, prije isporuke naručene robe.

Članak 4. PLAĆANJE
Načini plaćanja su:
1) Pouzećem
2) Bankovnim prijenosom – Virmanom (bezgotovinsko plaćanje na žiro račun)
Plaćanje sukladno uvjetima određenima Potvrdom narudžbe.
Tako dugo dok Kupac ne ispuni uvjete plaćanja određene Potvrdom narudžbe, HORVAT Univerzal neće isporučiti robu.

Članak 5. ISPORUKA
Rokovi isporuke koji se nalaze na web stranici HORVAT Univerzal-a su informativni.
Rok isporuke za određenu narudžbu utvrđuje se u Potvrdi narudžbe.
Kupac nema pravo na naknadu štete ili otkazivanje ugovora u slučaju kašnjenja u isporuci.
HORVAT Univerzal ima pravo otkazati ugovor u slučaju izvanrednih okolnosti koje sprečavaju HORVAT Univerzal da isporuči robu.

Članak 6. PREGLED ROBE
Kupac je dužan robu pregledu odmah prilikom isporuke.
Vidljive nedostatke ili oštećenja robe Kupac je dužan odmah prijaviti Prijevozniku u pisanom obliku, a zapisnik o utvrđenim nedostacima potpisan od strane Kupca i Prijevoznika mora odmah dostaviti HORVAT Univerzal-u.
Nevidljive nedostatke ili mane robe Kupac je to dužan prijaviti HORVAT Univerzal-u najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana isporuke, u pisanom obliku s detaljnim opisom nedostataka.

Članak 7. POVRAT ROBE
Povrat robe nije moguć.
Međutim, ukoliko se utvrdi da isporučena roba ne odgovara standardima, HORVAT Univerzal se obvezuje zamijeniti isporučenu robu odgovarajućom robom.

Članak 8. PRIGOVORI KUPCA
Kupac može svoje komentare ili prigovore u vezi s kupoprodajom dostaviti na email adresu: webshop@vinarska-oprema.com

Članak 9. OSOBNI PODACI
HORVAT Univerzal (ili njegov suugovaratelj) će osobne podatke Kupca obrađivati i koristiti jedino u svrhu izvršenja obveze isporuke robe.
Osobni podaci Kupca uključujući i podatke o njegovom bankovnom računu neće biti dostupni trećim osobama.

Članak 10. SUDSKA NADLEŽNOST
Na ove Opće uvjete primjenjuju se hrvatski zakoni.
Za sporove koji neće biti riješeni mirnim putem nadležan je Trgovački sud u Varaždinu, Hrvatska.